PAST CHAIRMANS

  • Home -
  • PAST CHAIRMANS

Past Chairmans

Sr. No.NamePeriod
1 CA Shankarlal G. Gandhi 2004-05
2 CA Kamalkishor N. Baheti 2005-06
3 CA Balkisan M. Agrawal 2006-07
4 CA Rameshchandra R. Golechha 2007-08
5 CA Rameshchandra B. Baheti 2008-09
6 CA Laxmikant U. Shukla 2009-10
7 CA Pravinkumar N. Baheti 2010-11
8 CA Prafulla M. Sanghavi 2011-12
9 CA Rajendra M. Gupta 2012-13
10 CA Sanjay S. Kotak 2013-14
11 CA Vikram R. Golechha 2014-15
12 CA Rameshchandra P. Chaudhari 2015-16
13 CA Prakashchandra C. Bhandari 2016-17
14 CA Mithun R. Tekade 2017-18
15 CA Umesh P. Agrawal 2018-19
16 CA Deepak P. Agrawal 2019-20
17 CA Jalaj R. Baheti 2020-21
18 CA Keyur S. Dedhia 2021-22
19 CA Hiren R.Jogi 2022-23